Cine suntem

 

Viziune

O comunitate de credincioși maturi în Hristos și cu impact în societate

 

Valori

image

Fidelitatea Scripturală

image

Cristocentrarea

image

ntegritatea morală în toate aspectele şi activităţile vieţii

image

Lucrul în echipă şi conducerea în echipă

image

Ucenicia / Grupele mici

 

Crezul

Cred într-un singur Dumnezeu și Tatăl Atotputernic; Creator al cerului și al pământului, și al tuturor lucrurilor vizibile și invizibile.

Și într-un singur Domn Isus Cristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, născut din Tatăl înainte de toate lumile, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Însuși Dumnezeu din Însuși Dumnezeu, născut, nu făcut, fiind de aceeași substanță cu Tatăl; prin care au fost făcute toate lucrurile; care a coborât din cer, pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră, și a fost întrupat de Duhul Sfânt prin Fecioara Maria, și a fost făcut om; și a fost crucificat pentru noi sub Pilat din Pont; El a suferit și a fost îngropat; a treia zi a înviat, după Scripturi; S-a înălțat la cer, și șade la dreapta Tatălui; El va veni din nou, cu glorie, ca să judece pe cei vii și pe cei morți; a cărui împărăție este fără sfârșit.

Și în Duhul Sfânt, Domnul și Dătătorul Vieții; care iese de la Tatăl și de la Fiul; căruia, împreună cu Tatăl și cu Fiul, I se aduce închinare și este glorificat; care a vorbit prin Profeți.

Și o singură Biserică Sfântă Universală și Apostolică.

Recunosc un singur Botez care este spre iertarea păcatelor; și aștept după învierea din morți, și viața în lumea viitoare.

Amin.